.

.

"My veins flowed with the Eastern weather;
Ungotten I knew nigth and day" Dylan Thomas

"was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab." Ingeborg Bachmann

"Generar artesanos puros de la poesía es como generar músicos sordos" Marina Tsvietàieva

dilluns, 14 de desembre de 2015

POEMA D'AMOR...LOVE POEM, Dorothea Lasky

Poema d'Amor
de Dorothea Lasky

La pluja xiulava.

Un taxi em va deixar al teu edifici d'apartaments
i allí m'estava quieta.

Havia tingut un somni
on  érem en una cambra.
La llum brillava sobre nosaltres en
llençols blancs.

Tu em cantaves una cançó dels teus dies de navegant
i al somni
jo arribava tan endins de tu que t'arrencava allò sagrat
que era roig i brillant
i ho llençava per la finestra.

Algunes vegades, quan parlem
per telèfon, em dic a mi mateixa
que la perfecta profunditat de la teva ànima
és el que m'atreu de tu.
Però, així i tot: ¿Quina ànima és perfecta?
Totes les ànimes estan malformades i descolorides.
El matí ve dins d'una ànima
i fa obeir l'altra llei
en la qual totes les ànimes són flocs de neu.

Una vegada en un funeral un home havia mort
i amb les pregàries, la seva ànima s'elevà amb pressa
com si l'haguessin deixada sortir fora d'alguna cosa horrible.
Estava estranyament acolorida, aquella ànima.
I era de forma estranya i de temperatura estranya.
En esfumar-se, tots els qui la miràvem, vam notar el fred.

(traducció: Dolors Miquel)


 ________________________________________

Love Poem by Dorothea Lasky      


The rain whistled.
 
A taxi brought me to your apartment building
And there I stood.
 
I had dreamed a dream
Of us in a bedroom.
The light shining upon us in white sheets.
 
You were singing me a song of your sailing days
And in the dream
I reached deep in you and pulled out a cardinal
Which in bright red
Flew out the window.
 
Sometimes when we talk
On the phone, I think to myself
That the deep perfect of your soul
Is what draws me to you.
But still what soul is perfect?
All souls are misshapen and off-colored.
Morning comes within a soul
And makes it obey another law
In which all souls are snowflakes.
 
Once at a funeral, a man had died
And with the prayers said, his soul flew up in a hurry
Like it had been let out of something awful.
It was strangely colored, that soul.
And it was a funny shape and a funny temperature.
As it blew away, all of us looking felt the cold.

  from " Awe" 2007, Dorothea Lasky
"Love Poem" from Awe. 2007 by Dorthea Lasky