.

.

"My veins flowed with the Eastern weather;
Ungotten I knew nigth and day" Dylan Thomas

"was wahr ist, rückt den Stein von deinem Grab." Ingeborg Bachmann

"Generar artesanos puros de la poesía es como generar músicos sordos" Marina Tsvietàieva

C/V


DOLORS MIQUEL ( Lleida 1960)
He realitzat, a part de l'esmentat a sota, nombrosos recitals arreu dels Països Catalans i també alguns a l'estranger ( incloc dins l'estranger, Espanya).  Vaig ser comissària d'un cicle fet al Caixa Fòrum, Barcelona, entorn dels Exorcismes, les bruixes, i els somnis. ( Verdaguer, Fages de Climent i Bauçà).
Actualment treballo en l'escriptura del meu llibre El Guant de Plàstic Rosa.

Poesia


 • El vent i la casa tancada (1990) Ed. columna
 • Llibre dels homes (1998) Empúries-Ed. 62
 • Transgredior (1999), amb fotografies de Vanessa Pey. Ed. Arola.
 • Haikús del camioner (1999) Empúries-Ed. 62
 • Gitana Roc (2000) Ed.
 • Mos de gat (2002) Empúries-Ed. 62
 • Amb capell (2003) Emboscall Edicions
 • Ver7s de la terra (2004). Ed. Pagès.
 • AIOÇ (2004) Empúries-Ed. 62
 • Missa pagesa (2006) Empúries-Ed. 62
 • El Soc (2007). Plaquette. Quaderns de Mahalta.
 • El Musot (2009) Ed. Pagès.
 • La dona que mirava la tele (2010) Empúries-Ed. 62
 • La flor invisible (2011). Bromera, ed. Llibres del Segle.

Narrativa

 • Maruja Reyes sóc jo (1992). Ed. Columna

Teatre

 • Pallarina, poeta i puta (2012)
Estrenada l’any 2012 en el marc del Teatre Grec de Barcelona, a la sala La Seca de l’Espai Brossa. Dirigida per Magda Puyo, amb la Coreografia de Mar Gómez.

Revista

 • La Verge Peluda. número 1 i ½ Any 2002.
Revista creada, dirigida, muntada i ideada per Dolors Miquel. I va haver una primera temptativa realitzada en cartolina l’any 1998, de la qual no en guardo cap còpia!
 • Idea  de la revista poètica lleidatana, La higiènica, del 1999, que dugué endavant Eduardo Galeote.
PREMIS

 • Premi Rosa Leveroni de poesia (1989), per El vent i la casa tancada
 • Considerat un dels millors llibres de l’any de tota la Península per la Vanguàrdia, Mos de Gat, l’any 2002.]
 • Premi Ciutat de Barcelona de poesia (2005), per AIOÇ]
 • Premi de poesia Sant Cugat en memòria de Gabriel Ferrater (2006), per Missa pagesa
 • Premi Alfons el Magnànim València de Poesia (2012), per La flor invisible.

ALTRES ASPECTES.

He estat traduïda a algunes llengües en antologies o revistes. Les llengües són l’holandesa, l’anglesa, la italiana, la francesa, l’alemanya, l’espanyola, la sèrbia, la ucraniana... formo part del CD Poetàrium, Contemporary Catalan Poetry, editat per l’Institut Ramon Llull. Per posar un exemple.
He participat en revistes de creació i també he escrit als diaris articles d’opinió, sovint sobre literatura, i crítiques literàries. Al País durant un temps,  vaig exercir com a crítica i a l’Avui, vaig tenir secció fixa d’opinió al Quadern de Cultura. També vaig fer algunes col.laboracions a El cultural de la Vanguardia.
PERFORMANCE-PRESENTACIÓ DE LA DONA QUE MIRAVA LA TELE  al Centre d’Art Santa Mònica l’any 2010,  amb aquesta performance en directe, s’inaugurava també la videoteca del centre i s’emitia en directe, no només a la xarxa, sinó en algunes biblioteques del país. L’acció girava entorn del concepte de Públic i l’alienació a què estem sotmesos a través dels mitjans de comunicació.


DOLORES MIQUEL (Lleida 1960)
He realizado, aparte de lo mencionado a continuación, numerosos recitales en los  llamados Países Catalanes y también algunos en el extranjero (incluyo en el extranjero, España). Fui comisaria de un ciclo que se realizó en Caixa Forum, Barcelona, en torno a los Exorcismos, las brujas, y los sueños. (Verdaguer, Fages de Climent y Bauçà).Actualmente trabajo en la escritura de mi libro El Guante de Plástico Rosa.


              
Poesía• El viento y la casa cerrada (1990) Ed. columna• Libro de los hombres (1998) Empúries-Ed. 62• Transgredior (1999), con fotografías de Vanessa Pey. Ed. Arola.• Haikús del camionero (1999) Empúries-Ed. 62• Gitana Roque (2000) Ed.• Mos de gato (2002) Empúries-Ed. 62• Con sombrero (2003) Emboscall Ediciones• Ver7s de la tierra (2004). Ed. Pagès• AIOC (2004) Empúries-Ed. 62• Misa campesina (2006) Empúries-Ed. 62• El Soc (2007). Plaquette. Cuadernos de Mahalta.• El Musot (2009) Ed. Pagès.• La mujer que miraba la tele (2010) Empúries-Ed. 62• La flor invisible (2011). Bromera, ed. Libros del Siglo.Narrativa• Maruja Reyes soy yo (1992). Ed. ColumnaTeatro• Pallarina, poeta y puta (2012)
Estrenada en 2012 en el marco del Teatro Grec de Barcelona, ​​en la sala La Seca del Espacio Brossa. Dirigida por Magda Puyo, con la Coreografía de Mar Gómez.Revista• La Virgen Peluda. número 1 y ½ Año 2002.Revista creada, dirigida, montada e ideada por Dolors Miquel. Y hubo una primera tentativa realizada en cartulina en 1998, de la que no guardo ninguna copia!• Idea de la revista poética leridana, La higiénica, de 1999, que llevó adelante Antonio Galeote.
PREMIOS• Premio Rosa Leveroni de poesía (1989), por El viento y la casa cerrada• Considerado uno de los mejores libros del año de toda la Península por la Vanguardia, Mos de Gato, 2002.]• Premio Ciudad de Barcelona de poesía (2005), por AIOC,• Premio de poesía Sant Cugat en memoria de Gabriel Ferrater (2006), por Misa Payesa• Premio Alfons el Magnànim Valencia de Poesía (2012), por La flor invisible.

OTROS ASPECTOS.
He sido traducida a algunas lenguas en antologías, libros o revistas. Las lenguas son la holandesa, la inglesa, la italiana, la francesa, la alemana, la española, la serbia, la ucraniana ... Formo parte también del CD Poetàrium, Contemporary Catalán Poetry, editado por el Instituto Ramon Llull. Por poner un ejemplo.
He participado en revistas de creación y también he escrito en los periódicos críticas literarias y artículos de opinión, a menudo sobre literatura. En El País durante un tiempo, ejercí como crítica y en el Avui, tuve sección fija de opinión en el Cuaderno de Cultura. También hice algunas colaboraciones en El cultural de la Vanguardia.
PERFORMANCE-PRESENTACIÓN DE LA MUJER que miraba la TELE el Centro de Arte Santa Mónica en 2010, con esta performance en directo, se inauguraba también la videoteca del centro y emitia en directo, no sólo en la red, sino en algunas bibliotecas del país. La acción giraba en torno al concepto de Público y la alienación a la que estamos sometidos a través de los medios de comunicación.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada